CCNA

Kurs CCNA (Cisco Certified Network Associate) jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców. W szczególności adresatami programu są uczniowie starszych klas szkół średnich (techników, liceów i liceów profilowanych), studenci oraz osoby, które chciałyby uzyskać nowe umiejętności w ramach przekwalifikowania zawodowego. Program nauczania w Cisco Networking Academy obejmuje 4 części. Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych.

Zakres materiału

Ogólny zakres programu nauczania w akademii Cisco obejmuje w poszczególnych częściach:

Część I

 • Module 1. Living in a Network-Centric World.
 • Module 2. Communicating over the Network.
 • Module 3. Application Layer Functionality and Protocols.
 • Module 4. OSI Transport Layer.
 • Module 5. OSI Network Layer.
 • Module 6. Addressing the Network - IPv4.
 • Module 7. Data Link Layer.
 • Module 8. OSI Physical Layer.
 • Module 9. Ethernet.
 • Module 10. Planning and Cabling Your Network.
 • Module 11. Configuring and Testing Your Network.

 Część II

 • Module 1. Introduction to Routing and Packet Forwarding.
 • Module 2. Static Routing.
 • Module 3. Introduction to Dynamic Routing Protocols.
 • Module 4. Distance Vector Routing Protocols.
 • Module 5. RIP version 1.
 • Module 6. VLSM and CIDR.
 • Module 7. RIP version 2.
 • Module 8. The Routing Table: A Closer Look.
 • Module 9. EIGRP.
 • Module 10. Link-State Routing Protocols.
 • Module 11. OSPF

 Część III

 • Module 1. LAN Design.
 • Module 2. Basic Switch Concepts and Configuration.
 • Module 3. VLANS.
 • Module 4. VTP.
 • Module 5. STP.
 • Module 6. Inter-VLAN Routing.
 • Module 7. Basic Wireless Concepts and Configuration

 Część IV

 • Module 1 Introduction to WANS.
 • Module 2. PPP.
 • Module 3. Frame Relay.
 • Module 4. Network Security.
 • Module 5. ACLs.
 • Module 6. Teleworker Services.
 • Module 7. IP Addressing Services.
 • Module 8. Network Troubleshooting.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu

Z założenia osoby przystępujące do programu powinny mieć podstawową wiedzę matematyczno-fizyczną. Wskazana jest także umiejętność obsługi komputerów osobistych. Nie jest natomiast wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych.

Pełny zakres kursu CCNA w naszej Akademii jest przekazywany w czasie około 8 miesięcy. Realizacja programu nie wymaga prowadzenia dodatkowych zajęć z informatyki lub telekomunikacji. Wszystkie niezbędne informacje są zawarte w programie CNA.

Certyfikat

Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate), który można zdawać w jednym z Autoryzowanych Centrów Certyfikujących (VUE). W Trójmieście są to: CombiData, Altkom, DCEdukacja.

Po ukończeniu 4 części kursu CCNA i zdaniu egzaminu Voucher Exam z uzyskanym wynikiem min. 70%, uczestnik otrzymuje 70% zniżki na egzamin CCNA.

Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

Opłaty

Koszty uczestnictwa za jedną część kursu wynoszą:
- 450zł dla studentów
- 590zł dla pozostałych osób

 

 

szablony stron