CCNA

Kurs CCNA (Cisco Certified Network Associate) jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców. W szczególności adresatami programu są uczniowie starszych klas szkół średnich (techników, liceów i liceów profilowanych), studenci oraz osoby, które chciałyby uzyskać nowe umiejętności w ramach przekwalifikowania zawodowego. Program nauczania w Cisco Networking Academy obejmuje 3 części. Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych.

Część I - Introduction to Networks v7.0
  Podstawy sieci
  Konfiguracja przełączników i urządzeń końcowych
  Protokoły sieciowe i modele sieci
  Warstwa fizyczna
  Systemy liczbowe
  Warstwa łącza danych
  Sieć Ethernet
  Warstwa sieciowa
  Adresowanie
  Podstawowa konfiguracja routera
  Adresowanie IPv4
  Adresowanie IPv6
  Protokół ICMP
  Warstwa transportowa
  Warstwa aplikacji
  Bezpieczeństwo sieci 
  Tworzenie małych sieci

Część II - Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0
  Podstawowa konfiguracja urządzeń
  Koncepcja przełączania 
  Wirtualne sieci LAN
  Routing między VLANami
  Protokoły drzewa opinającego
  Agregacja portów
  DHCP dla IPv4
  DHCP dla IPv6
  Protokoły redundantne
  Bezpieczeństwo sieci LAN
  Sieci bezprzewodowe
  Routing statyczny dla IPv4 i IPv6

Część III - Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0
  Protokół OSPF
  Bezpieczeństwo sieci
  Listy kontroli dostępu
  Translacja adresów sieciowych
  Sieci rozległe
  Wirtualne sieci prywatne i IPSec
  Podstawy Quality of Service (QoS)
  Monitorowanie i zarządzanie siecią
  Wirtualizacja sieci
  Automatyzacja sieci

Wymagania stawiane uczestnikom kursu

Z założenia osoby przystępujące do programu powinny mieć podstawową wiedzę matematyczno-fizyczną. Wskazana jest także umiejętność obsługi komputerów osobistych. Nie jest natomiast wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu sieci komputerowych.

Pełny zakres kursu CCNA w naszej Akademii jest przekazywany w czasie około 8 miesięcy. Realizacja programu nie wymaga prowadzenia dodatkowych zajęć z informatyki lub telekomunikacji. Wszystkie niezbędne informacje są zawarte w programie CNA.

Certyfikat

Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikującego na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate), który można zdawać w jednym z Autoryzowanych Centrów Certyfikujących (VUE). W Trójmieście są to: CombiData, Altkom, DCEdukacja.

Po ukończeniu 3 części kursu CCNA i zdaniu egzaminu Voucher Exam z uzyskanym wynikiem min. 70%, uczestnik otrzymuje zniżkę na egzamin CCNA (do 60%).

Jednocześnie absolwenci akademii Cisco uzyskują wiedzę potrzebną do ewentualnego dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

Opłaty

Koszty uczestnictwa za jedną część kursu wynoszą:
700 zł

 

 

szablony stron