CCNP

W maju 2007 roku Pomorska Akademia Regionalna Cisco, jako pierwsza i jedyna w województwie pomorskim, a nawet w całej Polsce północnej, uzyskała prawo do prowadzenia szkoleń przygotowujących do certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Professional (CCNP). Szkolenia te są kontynuacją szkoleń przygotowujących do certyfikatu Cisco Certified Networking Associate (CCNA).

CCNP to uznawany na całym świecie certyfikat, potwierdzający gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania systemami i sieciami najnowszej generacji. Zdobyta wiedza, poparta certyfikatem, jest solidną podstawą przyszłej kariery oraz stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej.

Szkolenie CCNP jest nie tylko rozwinięciem tematyki poznanej na szkoleniach CCNA, lecz także stanowi zupełnie nowe spojrzenie na środowisko sieci komputerowych. Pozwala na gruntowną analizę praktyczną i teoretyczną rozwiązań znajdujących zastosowanie w rozbudowanych sieciach informatycznych oraz na sposób wdrażania i zarządzania tymi rozwiązaniami.

Program szkolenia został ułożony w taki sposób, aby zapewnić maksymalną ilość wiedzy praktycznej niezbędnej osobom profesjonalnie zajmującym się tematyką sieci komputerowych. Innowacyjny program nauczania koncentruje się na zajęciach praktycznych oraz rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów, jakie pojawiają się podczas zarządzania sieciami komputerowymi obejmującymi swoim zasięgiem znaczny obszar geograficzny.

Zakres materiału

Ogólny zakres programu nauczania w akademii Cisco obejmuje w poszczególnych częściach:

Program szkolenia CCNP w semestrze I (Implementing IP Switching)

  1. Analyzing the Cisco Enterprise Campus Architecture
  2. Implementing VLANs in Campus Networks
  3. Implementing Spanning Tree Protocol
  4. Implementing InterVLAN Routing
  5. Implementing High Availability and Redundancy in a Campus Network
  6. Securing the Campus Infrastructure
  7. Preparing the Campus Infrastructure for Advanced Services

Program szkolenia CCNP w semestrze II (Implementing Cisco IP Routing)

  1. Routing Services
  2. Configuring the Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
  3. Configuring the Open Shortest Path First Protocol
  4. Manipulating Routing Updates
  5. Implementing Path Control
  6. Implementing a a Order Gateway Protocol Solution for ISP connectivity
  7. Implementing Routing Facilities for Branch Offices and Mobile Workers office and mobile worker connectivity
  8. Implementing IPv6 in an Enterprise Network

Program szkolenia CCNP w semestrze III (Maintaining and Troubleshooting IP Networks)

  1. Planning Maintenance for Complex Networks
  2. Troubleshooting Processes for Complex Enterprise Networks
  3. Using Maintenance and Troubleshooting Tools and Applications
  4. Maintaining and Troubleshooting Campus Switched Solutions
  5. Maintaining and Troubleshooting Routing Solutions
  6. Troubleshooting Addressing Services
  7. Troubleshooting Network Performance Issues
  8. Troubleshooting Converged Networks
  9. Maintaining and Troubleshooting Network Security Implementations
  10. Review and Preparation for Troubleshooting Complex Enterprise Networks

 

Wymagania stawiane uczestnikom kursu

Uczestnik kursu CCNP musi posiadać umiejętności obejmujące cały kurs CCNA oraz posiadać umiejętność czytania materiałów w  języku angielskim.

Program kursu CCNP realizowany jest w Pomorskiej Akademii Regionalnej Cisco w ciągu czterech części i obejmuje 400 godzin lekcyjnych. W ramach szkolenia realizowane są zajęcia praktyczne w specjalistycznym laboratorium, wykłady prowadzone przez certyfikowanych instruktorów oraz sprawdziany przeprowadzane online na serwerze Cisco. Dla słuchaczy przygotowane są również materiały w formie elektronicznej dostępne przez Internet.

Certyfikat

Certyfikat CCNP jest obecnie najbardziej cenionym przez pracodawców dokumentem potwierdzającym wysokie umiejętności zawodowe. Jest świadectwem najwyższego poziomu wiedzy oraz znajomości rozwiązań i technologii firmy Cisco Systems. Egzamin CCNP można zdawać w jednym z trzech ośrodków certyfikujących: CombiData, Altkom, DCEdukacja.

Opłaty

Koszty uczestnictwa za jeden semestr kursu wynoszą:
- 1000zł dla studentów
- 1500zł dla pozostałych osób

 

szablony stron