IT Essentials I i II (kurs nie jest organizowany komercyjnie)

Szkolenie "IT Essentials I: PC Hardware and Software", sponsorowane przez firmę Hewlett - Packard, pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy na temat działania sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych oraz elementów składowych komputera. W trakcie 70 godzinnego szkolenia, prowadzonego w formie laboratorium, uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą instalowania różnych wersji systemu operacyjnego Windows, dowie się jak montować i konfigurować komputer oraz jak rozwiązywać problemy związane ze sprzętem i oprogramowaniem. Dodatkowo nauczy się jak skonfigurować komputer do pracy w sieci.
Szkolenie "IT Essentials I: PC Hardware and Software" przygotowuje do uzyskania certyfikatu "CompTIA's A +" i stanowi podstawę rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

Szkolenie "IT Essentials II: Network Operating Systems", sponsorowane przez firmę Hewlett - Packard, umożliwia zapoznanie się z wieloużytkowymi i wielozadaniowymi sieciowymi systemami operacyjnymi. 70 godzinne szkolenie, prowadzone w formie laboratorium, stanowi przegląd sieciowych systemów operacyjnych i dokładnie omawia system Linux Red Hat 7.2. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat użytkowania systemu operacyjnego Linux, środowiska graficznego K Desktop Environment (KDE) i GNU Network Object Model (GNOME). Kurs obejmuje także koncepcje TCP/IP i administrowania siecią. Pozwala zapoznać się z konfigurowaniem podstawowych usług sieciowych, w tym z podstawowymi zabezpieczeniami sieci i uczy rozwiązywania problemów. Szkolenie obejmuje również inne fundamentalne podstawy pracy sieciowej, m.in. topologie LAN i WAN, lokalizację i użytkowanie sprzętu sieciowego oraz standardy okablowania.
 

Zakres materiału

IT Essentials I

- Podstawy technologii informacyjnej
- Jak działa komputer
- Procedura startowa
- Komponenty sieci
- Montaż komputera
- Instalacja stacji dyskietek, dysku twardego, CD-ROM, DVD
- Instalacja kary graficznej, muzycznej, sieciowej
- Uruchomienie systemu poraz pierwszy
- Zarządzanie pamięcią komputera
- Podstawy systemu operacyjnego
- System operacyjny Windows 95/NT/2000/XP
- Możliwości multimedialne komputera
- Podstawy zawansowanego sprzętu oraz serwery
- Konfiguracja sprzętowa RAID
- Podstawy pracy w sieci
- Drukarki i drukowanie
- Wykrywanie i usuwanie usterek sprzętowych w komputerze
- Wykrywanie i usuwanie usterek programowych
- Problemy pliku rejestru w systemach Windows 9x/2000/XP
- Kopie zapasowe i odzysk danych

IT Essentials II

- Podstawy systemu operacyjnego
- Wprowadzenie do pracy w sieci
- Fizyczne komponenty sieci
- Praca w sieci TCP/IP
- Omówienie usług sieciowych
- Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych
- Omówienie procesu instalacji i procedury startowej systemu operacyjnego
- Windows 2000 Professional
- Procedura instalacji systemu Linux
- Administracja systemem Linux
- Zawansowana administracja sieciowym systemem operacyjnym
- Instalacja i utrzymanie sprzętu w środowisku Linux
- Wykrywanie i usuwanie usterek w systemie operacyjnym
- Bezpieczeństwo w sieci

Certyfikat

Szkolenie "IT Essentials II: Network Operating Systems" razem z "IT Essentials I" przygotowuje do uzyskania certyfikatu "CompTIA Server +", a dodatkowo "IT Essentials II" wraz ze szkoleniem "Fundamentals of UNIX" - do egzaminu certyfikującego "CompTIA Linux +".

Opłaty

Koszty uczestnictwa za jedną część kursu wynoszą:
- 450zł dla studentów
- 590zł dla pozostałych osób

 

szablony stron