Akademia Cisco
Uniwersytet Gdański
Katedra Informatyki Ekonomicznej
ul. Piaskowa 9
81-864 Sopot
pok. C-31
 


mail: cisco@wzr.ug.edu.pl


Numer konta bankowego do dokonywania opłat za kurs:

PKO S.A. IV o/Gdańsk
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415


Odbiorca:
Uniwersytet Gdanski
ul. Bazynskiego 8
80-309 Gdansk


w tytule przelewu: Akademia Cisco, Imie i nazwisko, nr zadania .......
gdzie zamiast kropek należy wpisać numer zadania. Numer taki można uzyskać pisząc na adres cisco@wzr.ug.edu.pl.
UWAGA! Do każdego semestru jest inny numer. Uzyskiwany jest od prowadzącego zajęcia lub pisząc na adres cisco@wzr.ug.edu.pl.

 

szablony stron