Akademie Cisco działające we współpracy z
naszą Academy Support Center

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
ul. Sambora 48
81-201 Gdynia
http://www.cisco.zschie.pl
Agata Śledzińska
tel. 58 621 9324

Środkowopomorska Lokalna Akademia Informatyczna CISCO
ul. Jana Pawła II 17
75-452 Koszalin
http://www.ckukoszalin.edu.pl
Krzysztof Mroziński
tel. 94 345 1822
cku@ckukoszalin.edu.pl

Sopocka Lokalna Akademia Informatyczna Cisco
ul. Książąt Pomorskich 16/18
81-749 Sopot
Jan Jurewicz
tel. 58 551 1493

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Piotr Niklas
p.niklas@ely.pg.gda.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie
ul. Kossaka 1a
26-300 Opoczno
Marek Zieliński

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
Janusz Ogrodniczak

szablony stron