CCNA  Security

Szkolenie "CCNA Security" uczy jak projektować i implementować rozwiązania bezpieczeństwa, aby zredukować ryzyko ataków i utraty danych. Nigdy nie było większej potrzeby na profesjonalnie przeszkolonych fachowców w zabezpieczaniu sieci. W dzisiejszym świecie wszystko jest adresowane od routerów i przełączników do aplikacji, nawet do słabo zarządzanych urządzeń. Firmy są często atakowane przez połączenia zdalne użytkowników lub partnerów biznesowych, u których są mniejsze restrykcje co do polityki bezpieczeństwa. Firmy, rządy i organizacje muszą czuwać na wypadek ataku crackera, osoby postronnej, a nawet niezadowolonego pracownika, który zagraża ich polityce bezpieczeństwa. Szkolenie dedykowane jest dla administratorów sieci, inżynierów systemowych, audytorów systemów bezpieczeństwa, specjalistów uczestniczących w opracowywaniu, kontroli i wdrażaniu polityki bezpieczeństwa, projektantów sieci oraz zarządzających działami IT w korporacjach. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z problemami zagrożeń bezpieczeństwa oraz uczą się jak im przeciwdziałać.
 

Zakres materiału

- Zagrożenia w dzisiejszych sieciach

- Zabezpieczanie urządzeń sieciowych

- Uwierzytelnianie, autoryzacja i rozliczanie (AAA)

- Implementacja technologii ścian ogniowych (firewall)

- Implementacja ochrony przed zagrożeniami (IPS)

- Zabezpieczanie lokalnej sieci

- Systemy kryptograficzne

- Zarządzanie bezpieczną siecią


 Wymagania stawiane uczestnikom kursu

Zaleca się aby uczestnik kursu posiadał umiejętność czytania materiałów w  języku angielskim oraz znał zagadnienia podstawowej konfiguracji routerów Cisco objęte kursem CCNA.

Program kursu CCNA Security realizowany jest w Pomorskiej Akademii Regionalnej Cisco jako kurs jednomodułowy. W ramach szkolenia realizowane są zajęcia praktyczne w specjalistycznym laboratorium, wykłady prowadzone przez certyfikowanych instruktorów oraz sprawdziany przeprowadzane online na serwerze Cisco. Dla słuchaczy przygotowane są również materiały w formie elektronicznej dostępne przez Internet.

Certyfikat

Cały materiał kursu jest tak opracowany by osoba kończąca kurs zdała egzamin 640-553 IINS - Implementing Cisco IOS Network Security - po jego zdaniu kursant otrzymuje certyfikat CCNA Security. Jednocześnie po dalszym uzupełnieniu wiedzy można podejść do kolejnych egzaminów prowadzących do uzyskania certyfikatu CCSP - Cisco Certified Security Professional, jednego z najbardziej poszukiwanych i docenianych. Egzaminy odbywają się w centrach certyfikacyjnych Sylvan Prometric i mają formę pytań testowych. Uzyskany certyfikat jest identyczny na całym świecie i wszędzie honorowany. Egzamin ten można zdawać w jednym z trzech ośrodków certyfikujących: CombiData, Altkom, DCEdukacja.

Opłaty

Koszty uczestnictwa w kursie CCNA Security wynoszą:
- 800zł

 

szablony stron